Twitter|Follow Me

Creating Space

final conference Creative City Challenge

Creating Space

Slotcongres Creative City Challenge 20 september 2012

 

Op 20 september 2012 organiseert de gemeente Groningen het slotcongres van het Europees project Creative City Challenge (CCC).

Met onze partners uit de Noordzee regio, Hamburg, Bremen, Oldenburg, Kortrijk, Høje-Taastrup, Göteborg, Dundee, Newcastle en Delft is de afgelopen 3 jaar gewerkt aan het ontwikkelen en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van creatieve kennisclusters, hotspots etc.

Het congres vindt plaats in het creatieve stadsgebied van Groningen: het Ebbingekwartier. Daar heeft het oude Gasfabriekterrein een tijdelijke inrichting en ontsluiting gekregen. Het ‘Open Lab Ebbinge’, onderdeel uitmakend van deze creatieve zone, fungeert als nieuwe broedplaats voor de creatieve economie en is een praktijklaboratorium voor nieuwe vormen van tussentijdse architectuur, stedenbouw en nieuwe milieus voor creatief ondernemerschap en voor ontmoeting van ideeën.

Ebbingekwartier
Open Lab Ebbinge in het Ebbingekwartier

Het congres bestaat uit twee delen. In het ochtend programma ziet u een film over de meest aansprekende projecten van de laatste drie jaar uit het CCC-project. In een publicatie worden de resultaten van de meest opmerkelijke projecten beschreven (best practices). Naast de resultaten verrassen we de bezoeker met sprekers die prikkelen en inspireren. Dit alles zal gebeuren onder voorzitterschap van de bekende journalist en publicist Tracy Metz, een expert op het gebied van urban issues (o.a. NRC Handelsblad).

’s Middags stelt u zich op de hoogte van de stand van zaken rondom tijdelijk ruimtegebruik en het ontstaan van creatieve hotspots in de Europese Noordzee regio. Wethouder De Vries laat zien hoe Groningen naast de ontwikkelingen op het ‘Open Lab Ebbinge’ nu ervaring op doet met een ‘experiment tijdelijk bestemmen’ op het ruim 130 ha grote Suikerunieterrein. Hiervoor heeft de gemeente Groningen een ideeënprijsvraag uitgeschreven. Meer dan 170 inzenders hebben laten zien wat er de komende 15 jaar op het terrein tijdelijk mogelijk is.

Temp.architecture geeft een presentatie over de resultaten van hun onderzoek naar tijdelijk ruimtegebruik. Hierbij kijken zij naar de verschillen en overeenkomsten tussen verschillende voorbeelden in de Europese partnersteden. Gekeken wordt naar wat voor lessen er zijn te leren en hoe tijdelijk ruimtegebruik ingezet kan worden om een goed klimaat voor de creatieve sector te creëren. Of hoe het soms zelfs kan leiden tot een andere, betere gebiedsontwikkeling. Werkenderwijs dienen zich daarbij nieuwe verdienmodellen aan.

Tot slot wordt de tentoonstelling “nieuwe ruimte voor de stad” van temp.architecture geopend. Deze tentoonstelling geeft u een actueel overzicht hoe leegstaande panden en braakliggende gronden tijdelijk een andere bestemming kunnen krijgen, en tegelijk een bijdrage leveren aan de creatieve kennisstad (in januari 2013 volgt hierover een publicatie door NAI). Tijdens deze conferentie bent u in het (internationale) gezelschap van vakgenoten, ondernemers, politici en experts.